Lees hier alles over de

ACLS Cursus

De ACLS-cursus biedt een gestandaardiseerde benadering van cariopulmonale reanimatie bij volwassenen. De cursus is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals van wie wordt verwacht dat zij ACLS toepassen, zowel in als buiten het ziekenhuis. Het multidisciplinaire karakter van de cursus moedigt aan tot efficiënt teamwerk. Door gezamenlijk te oefenen wordt aan alle ACLS-hulpverleners de kans geboden om ervaring op te doen als lid en leider van een reanimatieteam.

De cursus omvat workshops, vaarheidstrainingen, simulatie-onderwijs (cardiac arrest simulation, CAS) en lezingen. De kennis van de kandidaten wordt getest aan de hand van meerkeuzevragen. Praktische vaardigheden in luchtwegmanagement en de initiële benadering van een gecollabeerde patiënt (inclusief basic life support en defibrillatie indien nodig) worden continu beoordeeld. Er vindt ook een beoordeling plaats van een gesimuleerde examenscenario (CASTest).

Vooropleiding

artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals

Duur cursus

2 dagdelen

Groepsgrootte

6 tot 12 deelnemers

Docent

ALS instructeur van NRR

Certificaat

Bewijs van deelname

Locatie

Cursus op één van onze vaste cursuslocaties of in company

Cursusdatum

In overleg