Basiscursussen

VCA Cursus

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Reanimatie met AED (BLS & AED)

Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis op de best mogelijke manier kunt helpen.

Cursus Kinderreanimatie (PBLS)

PBLS staat voor Peadiatric Basis Life Support (reanimatie van kinderen). Deze cursus is bedoelt voor ouders, KDV, scholen, gastouders en andere geïnteresseerden.

Cursus EHBO

De opleiding Eerste Hulp leidt mensen op om op een verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan slachtoffers.

Cursus EHBO aan kinderen (EHAK)

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals lichaamsbouw en gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.

Cursus EHBO aan ouderen

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.

Cursus bedrijfshulpverlening (BHV)

Op basis van de risico scenario's en naar aanleiding van het aantal personen dat nodig is om alle maatregelen die beschreven zijn in het BHV-plan adequaat te kunnen uitvoeren, wordt het benodigde aantal bedrijfshulpverleners vastgesteld.

Cursus slikstoornissen

De onderwerpen die aan bod komen zijn: Slikken en verslikken, wat is een slikstoornis, oorzaken, diagnose, verschijnselen en gevolgen en interventies bij verslikken