Lees hier alles over de

Acute zorg voor de Kraamzorg

Op 1 juli 2010 is in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel (Motie langkamp/Arib, Kamerstuk 29 323, nr. 79) aangenomen dat kraamverzorgenden verpl icht zich te scholen op het gebied van levensreddende handelingen. Door dit initiatief zijn Life2save een samenwerkingsproject gestart en bieden de training acute zorg voor de kraamzorg aan.

NHOUD TRAINING

Kinder EHBO

Het kind en zijn omgeving – Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten – Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten – Kindermishandeling en eerste hulp – Ernstige bloedingen – Uitwendige wonden – Brandwonden – Ontwrichting en botbreuken – Kneuzing en verstuiking – Oogletsel – Vergiftiging – Elektriciteitsongevallen – Koudeletsels – Warmteletsels – Kleine ongevallen – Verband-en hulpmiddelen

Reanimatie:
Stoornissen in het bewustzijn – Stoornissen in de ademhaling – Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling – Reanimatie baby, kind en volwassenen

Acute verloskundige vaardigheden

Assisteren bij reanimatie natte neonaat – Assisteren bij schouderdystocie – Assisteren bij NVU (niet vorderende uitdrijving) – Assisteren bij HPP (fluxus post partum) – Plotseling optredende ziekteverschijnselen – Herkennen van GBS infectie In het kraambed

WERKVORM

De werkvorm van de trainingen is e-learning in combinatie met vaardigheidsonderwijs. De cursisten krijgen 1-2 maanden van tevoren de mogelijkheid zich voor te bereiden via e-l earning, gedurende deze tijd hebben de cursisten toegang tot de benodigde theorie. De deelnemers krijgen bij inschrijving een persoonlijke inlogcode waarmee zij toegang krijgen tot het online cursusmateriaal.

Door vooraf de lesstof te bestuderen, foto en filmmateriaal te bekijken én zichzelf met behulp van kennistoetsen te testen komen de deelnemers bij onze training altijd goed voorbereid aan de start. Voor aanvang van de training dient een cursist voorbereid te zijn en

de kennistoets afgerond te hebben. Tijdens de training zullen interactieve werkvormen gebruikt worden, zoals: hands on training, scenario onderwijs, spelvormen en ingebrachte casuïstiek.

Wij gaan voor kwalitatief goede trainingen waarbij alle deelnemers hun vaardigheden kunnen oefenen, in een veilige omgeving. De focus ligt op betrokkenheid van alle deelnemers, zodat alle deelnemers met meer kennis en vertrouwen de deur uitgaan.
Een goede lunch en genoeg tijd voor even pauze tussendoor is een must om de concentratie en lerend vermogen op peil te houden.

Vooropleiding

Deze curus is voor kraamverzorgende

Duur cursus

De cursusduur bedraagt 1 dag van 8 uur met als verplichte voorbereiding een e-learning module (4 uur)

Groepsgrootte

Bij 1 trainer max 6 deelnemers, bij 2 trainers max 12 deelnemers

Docent

De cursus wordt geleid door een gecertificeerde verloskundigen en een gecertificeerde trainer EHBO en reanimatie

Certificaat

Certificering mogelijk via NIKTA en accreditatie door Kenniscentrum Kraamzorg

Middelen & materialen

De cursusleiding draagt zorg voor alle (leer)middelen, materialen, koffie en thee

Locatie

Cursus op één van onze vaste cursuslocaties of in company